UBÅT – Guide och Manual

I nummer 14 av Ubåtsnytt finns en uppdaterad (mars 2021) version av manual till UBÅT. Den fungerar också som en guide till hur man kan fylla i Ubåtsformuläret.