Resultatrapporter för Södertälje och Täby klara

En resultatrapport för enheter är under programmering och blir snart tillgänglig genom en knapptryckning. En användare skrev så här efter att ha fått en preliminär version av rapporten till sin enhet:

Nu har jag hunnit ta del av rapporten lite mer noga och precis som min spontana reaktion så tycker jag fortfarande att det här var precis vad jag efterfrågade! Uppdelningen på både åtgärder och ställen är jättebra, att kunna koppla det till ASI uppföljningar och faktiskt få någon form av effekt mätning är ju strålande! Kul med kommentarer. Resultaten i sig kanske inte säger jättemycket än eftersom vi inte hunnit lägga in så mycket, plus att jag ser att det fortfarande är lite handhavandefel bland de (dvs mina medarbetare) som registrerar in u-båtarna men det ska vi nog kunna lösa så småningom. Men rapporten och innehållet är toppen! Kan jag plocka ut en sån här rapport själv sen i det nya systemet eller behöver jag be er om det? Jag tänker att vi kanske skulle vilja ha en ungefär en gång i halvåret eller en gång per år för att kunna följa verksamheten bra.

 Tack så mycket!! Min ledningsgrupp kommer bli väldigt nöjda när jag presenterar det här materialet för dem.”

Läs rapporterna för Södertälje och Täby under fliken Rapporter!

Redigera Ställe i UBÅT

Det går nu att redigera uppgifterna i fältet Ställe i UBÅT så att det blir korrekt information. Vi arbetar med en rapport över upplevelser och effekter knutna till de Ställen som används på enheten.

Det finns en knapp nere t.v. på startsidan. Ändringar som görs i dialogrutan för Ställe kommer att gälla för alla åtgärder vid Stället.

För de enheter som ska börja med UBÅT finns möjlighet att lägga in de Ställen man vill använda sig av i förväg.

Nya rapporter

Södertäljde

Det finns nu tre rapporter från ASI  och UBÅT:

  • ASI fullständig rapport
  • ASI förenklad rapport (ny)
  • UBÅT Åtgärder och kvalitetsskattningar (reviderad)

STORT TACK till personalen vid Södertäljes missbruksvård som generöst har bjudit in alla intresserade att läsa de rapporter som skapats i ASI och Ubåt vid deras enhet. Gå till Rapporter i menyraden ovan för att läsa rapporterna från Södertälje.

Varje enhet kan ta fram sina egna rapporter som vanligt hos Råbe och Kobberstad

Nyheter från missbruksvårdens databas