12-steg o heldygn eller öppen vård?

I Ubåtsnytt nr 15 används menyerna i rapporten över åtgärders effekter för att belysa frågan om 12-steg ger bättre resultat i heldygn eller öppen vård.