Kategoriarkiv: Uncategorized

Uppdaterade resultat 2020

Vi har uppdaterat rapporter för hela UBÅT och för Södertälje under fliken Rapporter. Där kan man se vilka åtgärder som är vanligast och vilka som har bäst resultat .

Klicka på diagrammen i panelen här till vänster för att se utvecklingen av UBÅT sedan starten 2012 till mitten av december 2020.

Hur många åtgärder (Ubåtar) har matats in?

Hur många kommuner använder sig av UBÅT?

Hur många klienter har bidragit med data?

Nya rapporter i Net-klient

Ett meny-system finns nu för att skapa rapporter från ASI och UBÅT med olika urval.

Se instruktionsvideos för hur du kan använda meny-systemet för att skapa rapporter:

Skapa ASI-rapporter      Skapa Rapporter i UBÅT

Se Lathund för att skapa rapporter i Net-analys

Se exempel på rapporter skapade i meny-systemet

Täby: ASI jämfört med Mellanstora orter

Hela UBÅT: Åtgärder och skattningar

Hela UBÅT: Effekter av Åtgärder

Hela UBÅT Effekter av Åtgärder för Narkprofilen

Hela UBÅT: Effekter av Åtgärder ålder upp till 31år

Rapporter i Net-klient

Nu finns en ny rapport  från Net-analys att hämta hem från Net-klient. Det är bl.a. en Resultatrapport där effekter, brukarskattningar och handläggarskattningar för alla åtgärder och ställen redovisas. En nyhet är att man kan göra flera olika urval: tidsintervall, kön, problemprofil och åldersintervall. En rapport skapas för varje urval som görs. Det går att göra samma sak för den egna enheten och för hela UBÅT (dock inga ställen för hela UBÅT). Det finns också en rapport som beskriver åtgärder och ställen.

 

Resultatrapporter för Södertälje och Täby klara

En resultatrapport för enheter är under programmering och blir snart tillgänglig genom en knapptryckning. En användare skrev så här efter att ha fått en preliminär version av rapporten till sin enhet:

Nu har jag hunnit ta del av rapporten lite mer noga och precis som min spontana reaktion så tycker jag fortfarande att det här var precis vad jag efterfrågade! Uppdelningen på både åtgärder och ställen är jättebra, att kunna koppla det till ASI uppföljningar och faktiskt få någon form av effekt mätning är ju strålande! Kul med kommentarer. Resultaten i sig kanske inte säger jättemycket än eftersom vi inte hunnit lägga in så mycket, plus att jag ser att det fortfarande är lite handhavandefel bland de (dvs mina medarbetare) som registrerar in u-båtarna men det ska vi nog kunna lösa så småningom. Men rapporten och innehållet är toppen! Kan jag plocka ut en sån här rapport själv sen i det nya systemet eller behöver jag be er om det? Jag tänker att vi kanske skulle vilja ha en ungefär en gång i halvåret eller en gång per år för att kunna följa verksamheten bra.

 Tack så mycket!! Min ledningsgrupp kommer bli väldigt nöjda när jag presenterar det här materialet för dem.”

Läs rapporterna för Södertälje och Täby under fliken Rapporter!