Om UBÅT

UBÅT är en metod för att utvärdera och beskriva åtgärder för klienter i missbruksvård. I UBÅT kan varje åtgärd som beslutats för en klient registreras. En åtgärd definieras som varje aktivitet som kräver klientens medverkan och varje klient kan erhålla flera registrerade åtgärder.

Varje åtgärd kategoriseras i 5 huvudkategorier: Utredning, Stöd, Medicinsk behandling, Psykosocial behandling och Funtions/färdighetsträning. Under varje huvudkategori finns ett antal underkategorier, t.ex. ADHD utredning, stödjande samtal, stödboende, KBT,12-steg, MI, ADL träning. Den första versionen av Ubåt har testas av ett antal missbruksenheter sedan september 2012 och i början av 2014 kommer en reviderad version att sjösättas.

Inmatningsprogram för UBÅT är tillgängligt för alla som använder ASI-net och innebär att man systematiskt kan beskriva och följa upp varje åtgärd som en klient erhåller. För varje klient kan man ta ut en textsammanställning över de åtgärder klienten fått. Man kan också öppna en lista med en enhetens samtliga åtgärder.

Vi arbetar med att skapa uttag ur Ubåt som visar vilka olika åtgärder och kombinationer av åtgärder som förekommer inom en enhet och vilka resultat åtgärderna har enligt brukarskattningar och handläggarskattningar.

UBÅT är utvecklat av Bengt-Åke och Kerstin Armelius, professorer emeriti vid Institutionen för Psykologi i Umeå, nu verksamma i Institutet för klinisk psykologi i Umeå.
BÅface2013Kerstinface2013

 

 

Nyheter från missbruksvårdens databas