Redigera Ställe i UBÅT

Det går nu att redigera uppgifterna i fältet Ställe i UBÅT så att det blir korrekt information. Vi arbetar med en rapport över upplevelser och effekter knutna till de Ställen som används på enheten.

Det finns en knapp nere t.v. på startsidan. Ändringar som görs i dialogrutan för Ställe kommer att gälla för alla åtgärder vid Stället.

För de enheter som ska börja med UBÅT finns möjlighet att lägga in de Ställen man vill använda sig av i förväg.