Rapporter i Net-klient

Nu finns en ny rapport  från Net-analys att hämta hem från Net-klient. Det är bl.a. en Resultatrapport där effekter, brukarskattningar och handläggarskattningar för alla åtgärder och ställen redovisas. En nyhet är att man kan göra flera olika urval: tidsintervall, kön, problemprofil och åldersintervall. En rapport skapas för varje urval som görs. Det går att göra samma sak för den egna enheten och för hela UBÅT (dock inga ställen för hela UBÅT). Det finns också en rapport som beskriver åtgärder och ställen.