Tillgängliga nummer av Ubåtsnytt

Ubåtsnytt nr 15 Tolvsteg i heldygn eller öppen vård

Ubåtsnytt nr 14 Om UBÅT – En guide och manual för användare

Ubåtsnytt nr 13 Förtydliganden till  Åtgärdsväljaren

Ubåtsnytt nr 12 Bot och Bättring

Ubåtsnytt Nr11 Oplanerade avslut har sämre resultat!

Ubåtsnytt nr 10 Ny skala för boendeproblem

Ubåtsnytt nr 9 Hur bra är missbruksvården?

Ubåtsnytt nr 8 God tillförlitlighet i UBÅT

Ubåtsnytt nr 7  12-stegs behandling i kommunal och privat verksamhet – är de lika bra?

Ubåtsnytt nr 6 ASi kopplat till åtgärder i Ubåt

Ubåtsnytt nr 5 Kvinnor och män i Ubåt

Ubåtsnytt nr 4 Vilka resultat kan man få ut av Ubåt

Ubåtsnytt nr 3 Missbruksproblem och psykiska problem har ökat de sista sex åren

Ubåtsnytt nr 2 Missbruksklienternas problem har ökat de sista tio åren

Ubåtsnytt nr 1 Några resultat från testperioden med Ubåt

Nyheter från missbruksvårdens databas