Tillgängliga nummer av Ubåtsnytt

Ubåtsnytt nr 12 Bot och Bättring

Ubåtsnytt Nr11 Oplanerade avslut har sämre resultat!

Ubåtsnytt nr 10 Ny skala för boendeproblem

Ubåtsnytt nr 9 Hur bra är missbruksvården?

Ubåtsnytt nr 8 God tillförlitlighet i UBÅT

Ubåtsnytt nr 7  12-stegs behandling i kommunal och privat verksamhet – är de lika bra?

Ubåtsnytt nr 6 ASi kopplat till åtgärder i Ubåt

Ubåtsnytt nr 5 Kvinnor och män i Ubåt

Ubåtsnytt nr 4 Vilka resultat kan man få ut av Ubåt

Ubåtsnytt nr 3 Missbruksproblem och psykiska problem har ökat de sista sex åren

Ubåtsnytt nr 2 Missbruksklienternas problem har ökat de sista tio åren

Ubåtsnytt nr 1 Några resultat från testperioden med Ubåt

Nyheter från missbruksvårdens databas