Vad kan man få veta här?

Syftet med Ubåtsnytt är att belysa viktiga frågor inom svensk missbruksvård både på lokal och nationell nivå. Det är en stor mängd data som kan utnyttjas med ASI och UBÅT och syftet med Ubåtsnytt är att återkoppla resultat både i  form av nyhetsnotiser och digitala rapporter som varje enhet kan ladda hem. Exempel på frågor som kan belysas är:

Klientgruppen?

Vilka problem har våra klienter? Har de speciella behov? Får de den behandling som visat sig vara mest effektiv? Fördelning av Narkomaner – alkoholister – blandmissbrukare? Hur många har tungt alkohol- resp narkotikamissbruk? Har de också psykiska problem som kräver behandling? Hur många har barn? Ensamstående med barn?

Hur ser brukarna på oss? 

Är brukarna nöjda med den behandling de får? Upplever de att de blir bättre av våra åtgärder? Får de vara med och bestämma vilka åtgärder de ska få? Är de nöjda med våra insatser; finns det skillnader mellan insatser? Är de mer nöjda med externa än interna åtgärder? Tycker de att stödåtgärder ger lika bra resultat som psykosociala behandlingsinsatser? Hur ser brukarna på de ställen där de får behandling? Hur ser våra brukare på oss och våra åtgärder jämfört med hur brukare i allmänhet upplever sina insatser?

Effektfrågor: 

Hur många klienter följs upp? Är det bara vissa grupper som följs upp? Blir klienterna bättre efter ett år? Hur många procent blir sämre? Hur många procent är problemfria? Vilka åtgärder är vanligast hos oss – jämfört med andra? Vilka av våra åtgärder är mest effektiva? Finns det undergrupper som har bättre eller sämre effekt av vissa åtgärder; är t.ex. KBT bra för våra narkomaner men inte för alkoholister? Har vi de åtgärder som visat sig effektiva på andra orter eller bör vi förändra vårt utbud av åtgärder? Vad kan vi använda brukar- och handläggarskattningar till? Mäta effekter eller tillfredsställelse?

Vi arbetar med att skapa uttag ur Ubåt som visar vilka olika åtgärder och kombinationer av åtgärder som förekommer inom en enhet och vilka resultat åtgärderna har enligt brukarskattningar, handläggarskattningar och förändringar i ASI.

UBÅT är utvecklat av Bengt-Åke och Kerstin Armelius, professorer emeriti vid Institutionen för Psykologi i Umeå, nu verksamma i Institutet för klinisk psykologi i Umeå.
BÅface2013Kerstinface2013

Nyheter från missbruksvårdens databas