Nya rapporter i Net-klient

Ett meny-system finns nu för att skapa rapporter från ASI och UBÅT med olika urval.

Se instruktionsvideos för hur du kan använda meny-systemet för att skapa rapporter:

Skapa ASI-rapporter      Skapa Rapporter i UBÅT

Se Lathund för att skapa rapporter i Net-analys

Se exempel på rapporter skapade i meny-systemet

Täby: ASI jämfört med Mellanstora orter

Hela UBÅT: Åtgärder och skattningar

Hela UBÅT: Effekter av Åtgärder

Hela UBÅT Effekter av Åtgärder för Narkprofilen

Hela UBÅT: Effekter av Åtgärder ålder upp till 31år