Åtgärdsväljaren är här!

Nu finns två nya verktyg för arbete med att välja åtgärd för en klient:

Åtgärdsväljaren där man kan se vilken problemnivå en enskild klient förväntas få vid uppföljning efter olika åtgärder

Rapportväljaren där man kan se chans till förbättring med olika åtgärder eller ställen för grupper av klienter.