Åtgärdsväljaren är här!

Nu finns två nya verktyg för arbete med att välja åtgärd för en klient:

Åtgärdsväljaren där man kan se vilken problemnivå en enskild klient förväntas få vid uppföljning efter olika åtgärder

I Ubåtsnytt nr13 förtydligas proceduren som används i Åtgärdsväljaren

Rapportväljaren där man kan se chans till förbättring med olika åtgärder eller ställen för grupper av klienter.