Åtgärdsväljaren är här!

Nu finns Åtgärdsväljaren i Net-klient, ett verktyg för att se förväntat utfall av olika åtgärder för en klient beroende på klientens problem:

I Ubåtsnytt nr13 förtydligas proceduren som används i Åtgärdsväljaren