Redigera Ställe i UBÅT

Det går nu att redigera uppgifterna i fältet Ställe i UBÅT så att det blir korrekt information. Vi arbetar med en rapport över upplevelser och effekter knutna till de Ställen som används på enheten.

Det finns en knapp nere t.v. på startsidan. Ändringar som görs i dialogrutan för Ställe kommer att gälla för alla åtgärder vid Stället.

För de enheter som ska börja med UBÅT finns möjlighet att lägga in de Ställen man vill använda sig av i förväg.

Nya rapporter

Södertäljde

Det finns nu tre rapporter från ASI  och UBÅT:

  • ASI fullständig rapport
  • ASI förenklad rapport (ny)
  • UBÅT Åtgärder och kvalitetsskattningar (reviderad)

STORT TACK till personalen vid Södertäljes missbruksvård som generöst har bjudit in alla intresserade att läsa de rapporter som skapats i ASI och Ubåt vid deras enhet. Gå till Rapporter i menyraden ovan för att läsa rapporterna från Södertälje.

Varje enhet kan ta fram sina egna rapporter som vanligt hos Råbe och Kobberstad

Nyheter från missbruksvårdens databas